สนามกอล์ฟเขาชะโงกกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ

 | Promotions

สนามกอล์ฟเขาชะโงกกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
 
Detail :
Start price :
Address : สนามกอล์ฟเขาชะโงก นครนายก ข้อมูลทางเทคนิค ปีที่เปิดสนาม พ.ศ.2529 ผู้ออกแบบ ร.อ.วีรยุทธ เพชรบัวศักดิ์ จำนวนหลุม 18 จำนวนพาร์ 72 ที่อยู่ :หมู่ 1 ศูนย์พัฒนากีฬา รร นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เ   Amnat Charoen  
 

DETAIL :

Hole
 
Par
 
Yardages
 
Designer
 
Weekly Holidays
 
Green fee 18 Holes
 
Baht.
9 Holes
 
Baht.
Golf Cart 18 Holes
 
Baht.
9 Holes
 
Baht.
Caddy fee 18 Holes
 
Baht.
9 Holes
 
Baht.
Club set
 
Baht.
Golf Shoes
 
Baht.
Umbrella
 
Baht.
Chair
 
Baht.
Other Facilities
 
Telephone
 
Fax
 
Email
 
URL